Senaste nytt

Vakanser i styrelsen

Vi kommer att ha flera vakanser i styrelsen till Årsstämman den 4/5 och behöver ha in några nya friska krafter som är intresserade att delta i styrelsearbetet.

Kontakta valberedningen – Daniel Eliasson på dceliasson@gmail.com

Motioner till Årsstämman skall skickas till  styrelsen@brfbacksippan.com
Senast 5:e April .   Börja mailet med ”Motion till Årsstämman 2022”

Med vänlig hälsning
Styrelsen