Boendeinformation

Information till nya medlemmar:

Här finns den viktigaste informationen från bopärmen, som skall finnas i varje lägenhet. Alla medlemmar, gamla som nya, har nytta av denna samlade information. Ladda ner här.


Tele och bredband:

Ingår i hyran och vi har just nu ett förmånligt fyraårigt kontrakt med Telia.


Garageplats:

Hanteras av Aspelin&Ramm som äger garaget. Brf Backsippan har ett visst antal platser och man kontaktar A&R för att sätta upp sig i kön. Ingen plats följer med lägenheten. Det finns idag ett begränsat antal platser för El-laddning.

Kontakta vid:
Drift/Fel: mail till: alexander.milkovic@aps.eu
Köplats:   mail till: eva.marby@aspelinramm.se


Vattenavläsning:

Sker kvartalsvis per lägenhet och avgiften per kvartal delas upp i 3 lika delar som läggs ovanpå grunhyran kommande 3 månader.


Borttappade nycklar:

Anmäles till kontakt@brfbacksippan.com Ny nyckel kostar 295 sek. Ny blipp till dörrar resp. sopkärl kostar 200 sek/st.


Protokoll styrelsemöten:

Kan medlemmar ladda ner från SBCs webportal, www.sbc.se, under “Mitt SBC”.


Protokoll årsstämma:

Protokoll från årsstämman 2021 och årsredovisning kan medlemmar ladda ner från SBCs webportal, www.sbc.se, under ”Mitt SBC”.


Stadgar för Brf Backsippan: