Senaste nytt

Årsstämma i Brf Backsippan 27 maj 2021

Pga Corona-pandemin hålls detta möte endast tillsammans med
den tilltänkta kommande styrelsen.
Dock finns möjligheten för er medlemmar att Poströsta om
olika saker före mötet.

Aspelin&Ramm har lagt informationen i allas postfack den 12/5.

OBS!  Blanketten för poströstningen är uppdaterad och den
korrekta kan laddas ner härifrån.

Vi planerar att hålla ett medlemsmöte efter sommaren och då
hoppas vi att alla är vaccinerade eller imuna.

Hälsningar
Styrelsen